حوزه فعالیت ها

feature one

مشاوره مدیریت پسماند

تکمیل فرم خود اظهاری در پایش هوا و پسماند مد نظر سازمان محیط زیست- مدیریت پسماند بیمارستانی، شهری و صنعتی-امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه با ارائه گواهینامه مورد تأیید سازمان محیط زیست- مطالعات طرح جامع پسماند- مکان یابی و طراحی محل دفن

feature two

ارزیابی زیست محیطی

ارزیابی زیست محیطی کارخانه، کارگاه، محل دفن پسماند و سایر پروژه های صنعتی و زیست محیطی- تهیه و تدوین گزارشات ارزیابی- تهیه گزارش توجیهی زیست محیطی- تدوین گزارشات برنامه مدیریت محیط زیست

feature three

تصفیه فاضلاب

طراحی و اجرای سیستمهای تصفیه خانه فاضلاب (پلی اتیلنی، بتنی، فلزی)- فروش سپتیک تانک آماده برای حجمهای مختلف- طراحی و راهبری تصفیه خانه فاضلاب- سیستم های پیش تصفیه فاضلاب صنایع(سپتیک تانک و...)- سنجش آلاینده های موجود در پساب صنایع

انجام خدمات مشاوره زیست محیطی مد نظر سازمان حفاظت محیط زیست