خدمات مهندسی و مشاوره شرکت مهندسین مشاور زیست خرم پژوه

طراحی و مشاوره در زمینه سیستم های پیشرفته تصفیه انواع فاضلاب،تکنولوژی های نوین، ارتقا عملکرد سیستم های موجود از مهمترین خدماتی است که این شرکت به مشتریان خود ارائه می دهد.
شرح خدما شرکت مهندسین  مشاور خرم زیست پژوه

 • مطالعات مهندسی پایه و طراحی اولیه احداث تصفیه خانه فاضلاب
 •  شرایط جوی و زمین شناختی
 •  طراحی اولیه و تهیه دیاگرام مقدماتی (Flow diagrams)
 •  طرح جانمایی و آرایش واحدها ، سیستم ها و تجهیزات
 •  طراحی پایه و انتخاب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی
 •  تعیین نوع و مشخصات فنی تجهیزات الکتریکی و مکانیکی
 •  تهیه فهرست اقلام مورد نیاز
 •  برآورد اولیه خرید تجهیزات و حجم ريالی پروژه
 •  طراحی ، محاسبه و تولید نقشه های احداث تصفیه خانه فاضلاب
 •  طراحی ، محاسبه و ارائه نقشه فونداسیون ساختمانها و تجهیزات اصلی و جانبی
 •  تدوین دفترچه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب و برگزاری دوره های آموزشی به پرسنل بهره بردار
 •  بازدید کارشناسی و ارائه گزارش از طرح موجود
 •  تدوین و ارائه دفترچه بهره برداری و نگهداری از تجهیزات موجود در سایت