ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع و کارخانجات (EIA)

انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع و کارخانجات (EIA) به منظور بسط و گسترش و ترويج روحيه احساس مسووليت در مورد حفظ منابع طبيعي و انرژي و همچنين کاهش آلودگي هاي محيط زيست ضروری میباشد، با توجه به این مهم  صنايع و کارخانجات مختلف موظف به حفظ سلامتي انسان و محيط زيست به صورت توامان مي باشند. تا به امروز سرمايه گذاري صنايع در محيط زيست باعث کاهش 90 درصدي آلاينده هاي آب و هوا نسبت به دهه 1980 شده است. صنايع از جمله مهمترين آلاينده ها مي باشند، بنابراين بايستي از نظر زيست محيطي مورد ارزيابي قرار گيرد.
شرکت مهندسین مشاور خرّم زیست پژوه آمادگی دارد تا تجربیات خود را در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی در اختیاره کارفرمایان و صاحبان صنایع مختلف قرار دهد.