طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب کارواش و قالیشویی

این شرکت مشاور افتخار دارد طراحی و اجرای سیستمهای تصفیه فاضلاب قالیشویی و کارواشها را جهت استفاده مجدد جهت شستشو با حداکثر کیفیت و  حداقل هزینه انجام دهد.