تدوین برنامه عملیاتی پسماند و تکمیل فرم خود اظهاری مد نظر سازمان محیط زیست جهت تمدید پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس

با استناد به ماده ۲۱ از آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان کالا و مواد باید مشخصات، مقدار و نحوه مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذیربط ارائه نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرین.