مدیریت پسماند بیمارستانی

شرکت مهندسین مشاور خرم زیست پژوه افتخار دارد به بکارگیری روش نوین ایزولاسیون پسماندهای بیمارستانی توسط کیسه های آنتی باکتریال، خوش رایحه، ضد نشت نانوپلاست و امحاء نهایی پسماند های فوق الذکر با دستگاههای بیخطر ساز استاندارد مدیریت ایمن و کارآمد پسماند بیمارستانی را اجرا نماید.