معرفی شرکت خرم زیست پژوه

شرکت مهندسی مشاوران زیست خرم پژوه(شماره ثبت827) با هدف ارتقا و بهره وری صنایع، افزایش سلامت جامعه و حفظ محیط زیست در حوزه های پسماند، فاضلاب و مطالعات زیست محیطی می کوشد برای مشکلات موجود، با بکارگیری آخرین فن آوری های روز دنیا و متخصصین مجرب، مناسب ترین فرآیند و اقتصادی ترین راهکار را ارائه نماید.
کاهش مخاطرات زیست محیطی و حفظ بهداشت عمومی از اهداف اساسی خدمات این شرکت محسوب می شود.

خدمات و توانمندیهای ارائه شده توسط  شرکت خرم زیست پژوه به طور کلی شامل موارد ذیل می باشد:

مدیریت انواع پسماند های شهری، صنعتی، بیمارستانی و….

مشاوره، آنالیز و امحاء انواع پسماند های صنعتی

مکانیابی محل دفن پسماند های شهری و صنعتی

کنترل و حذف کامل بو در صنایع(غذای دام و طیور،  کمپوست، روغن نباتی و…..)

کنترل و حذف بو و طعم آب شرب و پساب خروجی از واحد های تصفیه

کاهش و کنترل BOD و COD  در فاضلاب و پساب خروجی تا حد رسیدن به استاندارد های مورد نظر

آنالیز گاز و ذرات خروجی از واحد های صنعتی

مطالعات زیست محیطی(ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA)، مطالعات طرح توجیهی زیست محیطی و ……)

مشاوره و ساخت و راهبری سیستم های تصفیه فاضلاب

انجام نرم افزارهای تخصصی مرتبط با محیط زیست از قبیل: GIS,  AERMOD

و………..