نمونه برداری و آنالیز فاضلاب صنعتی و بهداشتی

نمونه برداری و آنالیز فاضلاب به دلایل مختلفی انجام میشود که عبارت اند از:

-بررسی کارایی و بازدهی کلی عملیات تصفیه خانه فاضلاب با داده های روزانه

-تعیین کارایی واحد های عملیاتی و فرآیندی و نحوه عملکرد تصفیه خانه فاضلاب

-تکمیل برنامه های جدید پیشنهادی

-ارایه گزارش قانونی

برای مشاوره و همکاری با کارشناسان شرکت مهندسین مشاور خرم زیست پژوه تماس حاصل فرمایید.